מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

 

כללי

אתר האינטרנט של חברת ספיריט הפקות עולם בע"מ (להלן בהתאמה: "האתר" ו- "ספיריט") משווק מוצרי תיירות מגוונים בחו"ל לחברות וליחידים (להלן: "השירותים").

ספיריט מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר ולכן נוצרה מדיניות הפרטיות הזאת אשר מפרטת את האופן שבו ספיריט אוספת ומשתמשת במידע המסופק על ידי המשתמשים באתר.

הנך זכאי לקבלת פירוט על המידע שסופק על ידך ואשר נמצא בידי ספיריט. אם תרצה לקבל פירוט זה אנא פנה בכתב  לשירות הלקוחות של חברת ספיריט באמצעות הטופס האלקטרוני באתר. 

איסוף מידע

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על מנהגיך, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מידע או פרסומות שראית, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד. ספיריט תאסוף מידע אודותיך דרך האתר באמצעים להלן:

 

רישום לשירותים

ספיריט מאפשרת למשתמשים להירשם לחלק מהשירותים באמצעות טופס הרשמה אלקטרוני באתר (להלן: "טופס ההרשמה"). בעת הרישום לשירותים תתבקש לספק פרטים לגביך אשר יכול ויכללו, בין היתר, שם פרטי ושם משפחה, מין, תאריך לידה, פרטי דרכון, כתובת מגורים, ופרטי התקשרות (כתובת דואר אלקטרוני, טלפון וכו') וכן פרטים אודות השירותים הנדרשים על ידך. לידיעתך, מסירת פרטים מסוימים אודותיך (המסומנים בכוכבית בטופס ההרשמה) הינה הכרחית לצורך השלמת הרישום וללא מסירתם לא תוכל להירשם לשירותים באמצעות האתר יחד עם זאת, מסירת פרטים נוספים כגון מקצוע, טלפון בעבודה, פקס וכו' (אשר לא מסומנים בכוכבית בטופס ההרשמה) אינה הכרחית לצורך השלמת הרישום.

לתשומת לבך שמסירת הפרטים בטופס ההרשמה מהווה הצהרה מצדך על מסירתם ביודעין ובהסכמה לכל תנאי מדיניות הפרטיות להלן. ככל שתספק לנו נתונים כלשהם המתייחסים לצדדים שלישיים, אתה מצהיר כי הוא נמסר לנו בהסכמתם ובידיעתם.

 

שירות לקוחות

ספיריט תאסוף מידע כאשר אתה פונה לשירות הלקוחות של ספיריט באמצעות פנייה דרך האתר. על מנת שספיריט תוכל לסווג ולהגיב לבירורים יהיה עליך לספק את שמך ואת דרכי ההתקשרות עמך (טלפון וכתובת דואר אלקטרוני).

Cookies

קובץ  cookie(מזהה אלפאנומרי) הוא התקן נפוץ אשר מאחסן מידע של האתר במקום אחסון במחשב שלך. ספיריט עשויה להעביר אל המחשב שלך (או למכשיר אחר שבאמצעותו אתה גולש באתר) קבצי cookies אשר יאפשר לספיריט לזהות אותך כמשתמש החוזר לאתר. דרך ה- cookies, המערכת של ספיריט תזהה את דפדפן הרשת שלך לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש שלך באתר, לאימות פרטים, לשפר את האיכות של השירותים וכדי להתאים את החוויה שלך באתר. קבצי ה- cookies של ספיריט אינם מכילים שום פרטים אישיים מזהים.

עצם שימושך באתר מעיד על הסכמתך להתקנת ה- cookies על מחשבך וכן לשימוש במידע כאמור לעיל. לידיעתך, אתה יכול להסיר או לחסום cookies דרך הגדרות הדפדפן שלך, אך במקרים מסוימים, זה יכול להשפיע על היכולת שלך להשתמש באתר.

אנו עשויים לאסוף ולהעביר לצדדים שלישיים נתונים סטטיסטיים מצטברים על המשתמשים שלנו במונחים של מספרים, דפוסי גלישה ומידע אתר רלוונטי. יודגש כי כל מידע או פרטים הנמסרים לגורם שלישי דרך cookies לא יהיה מזוהה אישית.

שמירת מידע

 ספיריט תשמור את המידע שלך לפי הצורך על מנת לספק לך שירותים וזאת בהתאם למחויבויותיה המשפטיות. אם אתה מעוניין שספיריט תמחק את המידע השמור לגביך אתה רשאי להורות לה לעשות זאת בכל זמן על ידי יצירת קשר שירות הלקוחות של ספיריט.

שימוש במידע

ספיריט תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידך במסגרת הרשמתך לאתר בהתאם להוראות החוק והדין לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") ועל פי מדיניות פרטיות זאת.

על מנת לעבד את הזמנתך וכן על מנת לעמוד בדרישותיך על ספיריט להשתמש במידע שתספק ואף ייתכן שתידרש להעביר מידע זה הלאה אל הספקים הרלוונטיים של סידורי הנסיעה שלך כגון: חברות וספקי תעופה, בתי מלון, חברות נסיעות וכו'. בנוסף, הנך מסכים שספיריט תשתמש במידע שלך למטרת תפעול ושיפור השירותים, לניתוח שיווק פנימי (למשל כדי להעריך מגמות או למדוד את כמות התעבורה לאתר) ולדיוור ישיר אלקטרוני ותקשורת שיווקית כמפורט בסעיף 5 להלן.

ספיריט שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודותיך באתר ללא קבלת רשות ממך אם ספיריט מאמינה בתום לב כי פעולה זאת חיונית לאחת ממטרות אלה:

ציות להליכים משפטיים, לרבות אך לא רק, לצווים אזרחיים או פליליים, הוראות בית משפט או גילויים מחויבים אחרים;

אכיפת מדיניות פרטיות זו, תנאי השימוש או כל התקשרות אחרת בינך לבין ספיריט;
להגיב לטענות על פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים, בין אם צד שלישי כזה הוא משתמש, אדם פרטי או סוכנות ממשלתית;
להגיב לפניות לשירות לקוחות;
להגן על זכויות, רכוש או ביטחונה האישי של אוורימץ', המשתמשים שלנו או הציבור בכללותו.

ספיריט לוקחת ברצינות רבה את פרטיות המשתמשים שלה, ואינה מוכרת, משכירה או מספקת בכל אופן אחר את המידע והנתונים האישיים שלך לאף צד שלישי, מלבד למתואר לעיל.

דיוור ישיר אלקטרוני ותקשורת שיווקית

בכפוף לאמור להלן ספיריט תהיה רשאית לשלוח אליך מעת לעת בדואר אלקטרוני או במרונים לטלפון הנייד (SMS) מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. במסגרת הרשמתך לאתר תתבקש לאשר זאת ואישורך לכך מהווה אישור לספיריט לשלוח אליך מדי פעם את התכנים האמורים. לידיעתך, יש באפשרותך לבטל את המנוי לקבלת מסרים מסוד זה בכל עת באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של ספיריט.

העברת מידע בינלאומית

ספיריט עשויה להעביר את המידע שלך, לרבות מידע אישי, לצדדים שלישיים מעבר לגבולות ומהמדינה שלך או תחום השיפוט שלך למדינות או תחומי שיפוט אחרים ברחבי העולם., אנא שים לב שאתה מעביר מידע, לרבות מידע אישי, למדינה ותחום שיפוט בעלת חוקי פרטיות וחוקי הגנת נתונים שונים מאלו החלים בישראל (ואף ייתכן שללא חוקים שנועדו להגנה על מידע) ואתה נותן את הסכמתך להעברת המידע למדינות אלו ולשימוש ולגילוי של מידע אודותיך, לרבות מידע אישי.

יודגש כי אם ספיריט לא תוכל להעביר מידע זה אל הספקים הרלוונטיים, בכל מקום בו הם נמצאים, ספיריט לא תוכל לספק את הזמנתך. בביצוע הזמנה הנך מסכים במפורש להעברה של מידע אישי לגביך לכל הספקים הרלוונטיים כאמור.   

קישורי צד שלישי

האתר רשאי לספק מעת לעת קישורים ("לינקים") אל או מאת אתרי אינטרנט או מקורות של צד שלישי אליהם תינתן לך גישה בהתאם לשיקול דעתך הבלעדי. אנא שים לב שכל אתר או מקור כזה של צד שלישי עשוי לאסוף את הנתונים האישיים שלך ולהשתמש בהם באופן שונה. ספיריט אינה תומכת או מקבלת על עצמה אחריות כלשהי לגבי נהלי איסוף הנתונים, מדיניות הפרטיות או התכנים של כל אתר מאינטרנט אליו ניתן קישור באתר זה. עליך ליצור קשר ישיר עם הבעלים או המפעיל של אתר האינטרנט המקושר אם ברצונך לברר פרטים בנוגע לנהלי הפרטיות שלו לפני שתעביר פרטים אישיים שלך.

אבטחה

ספיריט נוקטת באמצעים טכניים וארגוניים סבירים, שנועדו לאבטח את המידע האישי שלך מפני אובדן מקרי ומפני גישה לא מורשית, שימוש, שינוי או חשיפה. עם זאת, למרבה הצער ולמרות האמור לעיל העברת מידע באינטרנט אינה בטוחה לחלוטין וספיריט אינה יכולה להבטיח שצדדים שלישיים בלתי מורשים לעולם לא יהיו מסוגלים להתגבר על אותם האמצעים.

הזכות לעיין במידע

חוק הגנת הפרטיות מקנה לכל אדם זכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר מידע. אדם שעיין במידע שנוגע אליו ומצא כי המידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן או שאינו מעוניין שפרטיו יכללו במאגר רשאי לפנות לבעל המאגר ולבקש ממנו לתקן את המידע או למחקו, ללא תשלום כלשהו, בהתאם להוראות הגנת הפרטיות.

פרטים ליצירת קשר עם ספיריט מצויים לנוחיותך באתר. 

שינויים במדיניות הפרטיות

ספיריט שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות או לערוך את מדיניות פרטיות זו מעת לעת. כאשר ספיריט תפרסם שינויים במדיניות פרטיות זו, ספיריט תעדכן את תאריך "העדכון האחרון" בחלק העליון של מדיניות הפרטיות. אנו ממליצים לך לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת, בכדי להיות מודע לאופן בו ספיריט מגנה על המידע שלך. המשך שימושך באתר אחרי ששינינו את מדיניות פרטיות זו ייחשב כקבלה מלאה שלך את המדיניות המתוקנת, ללא יוצא מן הכלל.