מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

העדכון האחרון: 12-02-19

 1. כללי

אתר האינטרנט של חברת ספיריט הפקות עולם בע”מ (להלן בהתאמה: “האתר” ו- “ספיריט”) משווק מוצרי תיירות מגוונים בחו”ל לחברות וליחידים (להלן: “השירותים”).

ספיריט מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר ולכן יצרה את מדיניות הפרטיות הזאת אשר מפרטת את האופן שבו ספיריט אוספת ומשתמשת במידע המסופק על ידי המשתמשים באתר.

 1. איסוף מידע

בעת השימוש באתר ספיריט תאסוף מידע אודותיך באמצעים להלן:

פניה לקבלת מידע על שירותים  

ספיריט עשויה לאפשר למשתמשים באתר לבקש מידע ויעוץ לגבי השירותים באמצעות התכתבות עם נציג שירות (“צ’אט”) ובאמצעות טופס פניה אלקטרוני באתר (להלן: “אמצעי הפניה באתר”). במסגרת אמצעי הפניה באתר תתבקש לספק פרטים לגביך אשר יכול ויכללו, בין היתר, שם פרטי ושם משפחה, מין, תאריך לידה, פרטי דרכון, כתובת מגורים, ופרטי התקשרות (כתובת דואר אלקטרוני, טלפון וכו’) וכן פרטים אודות השירותים הנדרשים על ידך.

לידיעתך, לא חלה עליך כל חובה חוקית למסירת פרטים מסוימים אודותיך אולם מסירת הפרטים הינה הכרחית לצורך הגשת בקשה לקבלת יעוץ ומידע על השירותים באמצעות האתר.

לתשומת לבך, מסירת הפרטים באמצעי הפניה באתר, מהווה הצהרה מצדך על מסירתם ביודעין ובהסכמה לכל תנאי מדיניות הפרטיות להלן. ככל שתספק לנו נתונים כלשהם המתייחסים לצדדים שלישיים, אתה מצהיר כי הם נמסרים לנו בהסכמתם ובידיעתם.

עוגיות (“Cookies“)

על מנת להביא לשיפור חווית הגלישה או החוויה המקוונת של הגולשים באתר, רבים מדפי האתר עושים שימוש ב- cookies, שהנם למעשה קבצים שהוצבו/הממוקמים על גבי הדיסק הקשיח של מחשב הגולש על ידי שרת האינטרנט של האתר ואשר מאפשרים לזהות את הגולש.

ה- cookies יכולים “לספר” על סוג המחשב, תוכנת המחשב והגלישה שהגולש משתמש בהם, מידע לגבי כתובת ה- IP שממנה הגולש התחבר/התקשר לאתר. ה-  cookiesלכשעצמם אינם מספקים לאתר מידע מזהה אישי של הגולש, אלא אם הגולש בוחר לספק לאתר מידע זה. מכל מקום, מרגע שהגולש בחר לספק לאתר מידע המזהה אישי, מידע זה, עשוי להיות מקושר לנתוני/פרטי המידע המאוחסנים ב- cookies.

האתר עשוי להשתמש בנתונים ובמידע מזהה שאינו אישי על מנת לאבחן (באופן אנונימי), כמה זמן שהו מבקרים בכל דף מדפי האתר, כמה מבקרים גלשו באתר וכיצד באפשרותנו להתאים את דפי האינטרנט שלנו בצורה טובה יותר לצרכי הגולשים/המבקרים. האתר יכול לצבור את הנתונים הללו וכל שימוש בנתונים אלו יעשה בצורה אנונימית.

האתר עשוי לעשות שימוש ב-  cookiesכאמצעי נוחות לצורך חסכון בזמן, לצורך הבנה כיצד משתמשים הגולשים באתר וכן כדי להביא לשיפור האתר. לדוגמא, האתר עשוי להשתמש ב-cookies, כדי להתאים לגולש את חווית הגלישה בדפי האינטרנט באתר או כדי לשחזר מידע ספציפי של הגולש, בביקורים הבאים שלו באתר (למשל על מנת לזהות את הגולש לפי שמו כאשר הוא חוזר לאתר). כמו כן, האתר גם עשוי לעשות שימוש ב-cookies בכדי להציע לגולש תכניות, שירותים ומוצרים.

לתשומת לבך, עצם שימושך באתר מעיד על הסכמתך להתקנת ה- cookies על מחשבך וכן לשימוש במידע כאמור לעיל. לידיעתך, אתה יכול להסיר או לחסום cookies בכל עת דרך הגדרות הדפדפן שלך, אך במקרים מסוימים, זה יכול להשפיע על השימוש באתר.

מדיניות זו, אינה מכסה או נוגעת לאופן שבו חברות, צדדים שלישיים עושות שימוש ב-cookies שלהן.

מודגש כי האתר לא יקבל במודע, מידע אישי מכל גורם שהינו מתחת לגיל 18 בניגוד להוראות החוק בעניין וללא אישור הורה/משמורן/אפוטרופוס.

אם הגולש מאמין, שילדו שהינו מתחת לגיל 18 השיג גישה לאתר, ללא אישורו של הגולש הוא מוזמן לפנות אלינו במייל לכתובת: [email protected]

 1. שימוש במידע

ספיריט תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידך במסגרת הרשמתך לאתר בהתאם להוראות החוק והדין לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 (להלן: “חוק הגנת הפרטיות”) ועל פי מדיניות פרטיות זאת.

מובהר כי ככל שתבצע הזמנה לשירותים באתר, על מנת לעבד את הזמנתך וכן על מנת לעמוד בדרישותיך, על ספיריט להשתמש במידע שתספק ואף ייתכן שתידרש להעביר מידע זה הלאה אל הספקים הרלוונטיים של סידורי הנסיעה שלך כגון: חברות וספקי תעופה, בתי מלון, חברות נסיעות וכו’.

מבלי לגרוע מהאמור, ספיריט שומרת לעצמה את הזכות למסור כל מידע אישי אודותיך, ובשימושך באתר אתה מאשר זאת במפורש, אם ספיריט מאמינה בתום לב כי פעולה זאת חיונית לאחת ממטרות אלה:

 • א. ציות להליכים משפטיים, לרבות אך לא רק, לצווים אזרחיים או פליליים, הוראות בית משפט או גילויים מחויבים אחרים;

 • ב. אכיפת מדיניות פרטיות זו, תנאי השימוש או כל התקשרות אחרת בינך לבין ספיריט;

 • ג. להגיב לטענות על פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים, בין אם צד שלישי כזה הוא משתמש, אדם פרטי או סוכנות ממשלתית;

 • ד. להגיב לפניות לשירות לקוחות;

 • ה. להגן על זכויות, רכוש או ביטחונה האישי של ספיריט, המשתמשים שלנו או הציבור בכללותו.

 1. דיוור ישיר אלקטרוני ותקשורת שיווקית

בכפוף לאמור להלן, ספיריט תהיה רשאית לשלוח אליך מעת לעת מידע בדבר שירותיה וכן מידע ותכנים שיווקיים ופרסומיים וזאת באמצעות כל אמצעי תקשורת, לרבות, אך לא רק, דואר אלקטרוני, הודעת טקסט (SMS), הודעות “וואטסאפ” וכיו”ב (להלן: “שירותי דיוור ישיר”).

במסגרת הרשמתך לאתר תתבקש לאשר זאת ואישורך לכך מהווה אישור לספיריט לשלוח אליך מדי פעם את המידע והתכנים האמורים.

יודגש כי בכל עת תוכל לבקש מספיריט לחדול ולקבל את שירותי הדיוור האמורים באמצעות פניה בכתב לשירות הלקוחות של ספיריט בכתובת: ספיריט הפקות עולם, רחוב לח״י 27, בני ברק, 5120042 ושמך יוסר מרשימת מקבלי שירותי הדיוור כאמור, בתוך 30 ימים ממועד קבלת פנייתך.

מובהר כי בקשה לחדול מקבלת שירותי דיוור ישיר אינה מהווה, לכשעצמה בקשה לעיון ו/או תיקון ו/או מחיקה של המידע שלך ממאגר המידע של ספיריט. ככל שתבקש לעיין ו/או לתקן ו/או למחוק את המידע כאמור ממאגר המידע של החברה תהיה רשאי לעשות כן באמצעות פניה בנושא זה כמפורט להלן.

 1. מאגרי מידע ושמירה על פרטיות

המידע שלך ישמר במאגר המידע של ספיריט (מאגר מידע מס’: 700062436).

ידוע לך שספיריט תחזיק, תנהל ותשתמש במידע שבמאגר המידע ואתה מצהיר כי אין ולא תהיה לך כל טענה כנגד ספיריט ו/או מי מטעמה עקב כך ובלבד שהשימוש במידע יהיה במסגרת ו/או בקשר לפעילות ספיריט בלבד ו/או בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זאת זה.

במסירת המידע ו/או השימוש באתר אתה מסכים שהמידע שיימסר על ידך וכן כל מידע שיצטבר אצל ספיריט באמצעות האתר ישמש את ספיריט לקידום פעולותיה, כולל פעולותיה עם גופים אחרים, באופן ששימוש במידע הנ”ל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות.

 1. העברת מידע בינלאומית

ספיריט עשויה להעביר את המידע שלך, לרבות מידע אישי, לצדדים שלישיים מעבר לגבולות ישראל למדינות או תחומי שיפוט אחרים ברחבי העולם. אנא שים לב שאתה מעביר מידע, לרבות מידע אישי, למדינה ותחום שיפוט בעלת חוקי פרטיות וחוקי הגנת נתונים שונים מאלו החלים בישראל (ואף ייתכן שללא חוקים שנועדו להגנה על מידע) ואתה נותן את הסכמתך להעברת המידע למדינות אלו ולשימוש ולגילוי של מידע אודותיך, לרבות מידע אישי.

יודגש כי אם ספיריט לא תוכל להעביר מידע זה אל הספקים הרלוונטיים, בכל מקום בו הם נמצאים, ספיריט לא תוכל לספק את הזמנתך. בביצוע הזמנה הנך מסכים במפורש להעברה של מידע אישי לגביך לכל הספקים הרלוונטיים כאמור.

 1. קישורים לאתרי אינטרנט של צד שלישי

האתר רשאי לספק מעת לעת קישורים (“לינקים”) אל או מאת אתרי אינטרנט או מקורות של צד שלישי אליהם תינתן לך גישה בהתאם לשיקול דעתך הבלעדי. אנא שים לב שכל אתר או מקור כזה של צד שלישי עשוי לאסוף את הנתונים האישיים שלך ולהשתמש בהם באופן שונה.

ספיריט אינה תומכת או מקבלת על עצמה אחריות כלשהי לגבי נהלי איסוף הנתונים, מדיניות הפרטיות או התכנים של כל אתר מאינטרנט אליו ניתן קישור באתר. עליך ליצור קשר ישיר עם הבעלים או המפעיל של אתר האינטרנט המקושר אם ברצונך לברר פרטים בנוגע לנהלי הפרטיות שלו לפני שתעביר פרטים אישיים שלך.

 1. אבטחה

ספיריט נוקטת באמצעים טכניים וארגוניים סבירים, שנועדו לאבטח את המידע האישי שלך מפני אובדן מקרי ומפני גישה לא מורשית, שימוש, שינוי או חשיפה. עם זאת, למרבה הצער ולמרות האמור לעיל העברת מידע באינטרנט אינה בטוחה לחלוטין וספיריט אינה יכולה להבטיח שצדדים שלישיים בלתי מורשים לעולם לא יהיו מסוגלים להתגבר על אותם האמצעים.

 1. הזכות לעיין במידע ולמחקו

חוק הגנת הפרטיות מקנה לכל אדם זכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר מידע. הנך זכאי לקבלת פירוט על המידע שסופק על ידך ואשר נמצא במאגר המידע של ספיריט.

לידיעתך, חוק הגנת הפרטיות קובע כי אדם שעיין במידע שנוגע אליו ומצא כי המידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן או שאינו מעוניין שפרטיו יכללו במאגר רשאי לפנות לבעל המאגר ולבקש ממנו לתקן את המידע או למחקו, ללא תשלום כלשהו, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות.

ניתן לפנות בכתב לשירות הלקוחות לספיריט בכל עניין הנוגע למדיניות פרטיות זאת לרבות בבקשה לעיון ו/או תיקון ו/או מחיקה של מידע באמצעות אימייל לכתובת: רחוב לח״י 27, בני ברק, 5120042. ספיריט תפעל כמיטב יכולתה לבצע את בקשתכם במהירות סבירה.

 1. שינויים במדיניות הפרטיות

ספיריט שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות או לערוך את מדיניות פרטיות זו מעת לעת. כאשר ספיריט תפרסם שינויים במדיניות פרטיות זו, ספיריט תעדכן את תאריך “העדכון האחרון” בחלק העליון של מדיניות הפרטיות. אנו ממליצים לך לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת, בכדי להיות מודע לאופן בו ספיריט מגנה על המידע שלך. המשך שימושך באתר אחרי ששינינו את מדיניות פרטיות זו ייחשב כקבלה מלאה שלך את המדיניות המתוקנת, ללא יוצא מן הכלל.

 1. סמכות שיפוט והדין החל

מדיניות זו והחובות המשפטיות/החוקיות החלות על ספיריט כפופות לחוקי מדינת ישראל ללא קשר למיקומו של הגולש. הסמכות הבלעדית לדון הכל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה בקשר עם מדיניות הפרטיות ו/או האתר, תוגש ותתברר בישראל בלבד בבתי המשפט המוסמכים הממוקמים בסמכות שיפוטית של מדינת ישראל, במחוז תל אביב  בלבד.

הערכים של Spirit

 • 01

  יצירתיות

  בכל דבר שאנו עושים תמיד נחפש את הזווית השונה, היחודית, המרגשת והמפתיעה, זו שאיש עוד לא חשב עליה - לא אתם, לא הקולגות שלנו ואפילו לא אנחנו.

 • 02

  התשוקה לאקזוטי

  כאלו אנחנו. נמשכים אל הלא-מוכר, המסתורי,הממתין לגילוי. זה מה שגורם לדם בעורקינו לזרום, מסעיר לנו את הדימיון ומעורר בנו את התשוקה ליעד הבא.

 • 03

  איכות ללא פשרות

  יש שיקראו לזה פרפקציוניזם, אנחנו קוראים לזה מחוייבות. מחוייבות להעניק לכם חוויית פרימיום אקסקלוסיבית בכל שלב ושלב בטיול, תוך הקפדה בלתי מתפשרת על כל פרט, מהגדול לקטן.

 • 04

  חוויה בהתאמה אישית

  אנו אוהבים אנשים סקרנים ופתוחים, ששואפים לחוות את העולם בדרכם היחודית. אין אתגר שמספק אותנו יותר מלתפור עבורכם את הטיול האולטימטיבי, בהתאם לשאיפות, לחלומות ולצרכים שלכם.